Thursday, 18 April 2013

Kolinialisme BelandaB. pengaruh kolonialisme dan imperialism di berbagai daerah di Indonesia
Reaksi terhadap penjajahan bangsa eropa munculdi penjuru daerah.
1.       Reaksi terhadap portugIS
A.      Temate melawan portugis 
B.      Aceh melawan portugis 
C.      Demak melawan portugis
2.       Reaksi terhadap VOC
A.       Perlawanan temate
B.      Tidore melawan VOC
C.       Mataram melawan VOC
Perlawanan terhadap Voc yang berada pada zaman mataram
1.       Perlawanan sultan agung
2.       Perlawanan terunojoyo ( 1674-1680)
3.       Perlawanan untung suropati (1685-1706)
4.       Perlawanan pangeran mangkubumi dan mas said (1749-1757)
D.      Banten melawan VOC
E.      Makasar melawan Voc
3.      Reaksi terhadap pemerintahan colonial hindia – belanda  (abad ke 19)
      A.      Perlawanan Patimura (1817)
      B.      Perang padri (1821-1837)
            1.       Tahap 1 (1821-1825)
            2.       Tahap 2 (1830-1837)
      C.      Perang diponogoro (1825-1830)
      D.      Perang Aceh (1871-1904)
      E.       Perjuangan di daerah daerah lain
4.     Perlawanan rakyat dalam bentuk gerakan ssosial
      A.       Gerakan protes petani
      B.      Gerakan ratu adil
      C.       Gerakan keagamaan
      D.      Gerakan samin

C.Pengaruh kebijakan pemerintahan colonial terhadap rakyat Indonesia
           1. Pengaruh terhadab kehidupan bidang ekonomi
           2. Pengaruh terhadap kehidupan bidang politik
           3. Pengaruh kebijakan terhadap bidang hokum
           4. Pengaruh kebijakan terhadap bidang social
           5. pengaruh kebijakan terhadap bidang budaya
           6. Pengaruh kebijakan terhadap Pendidikan
                a. Pendidikan pada masa colonial hindia belanda
                    1. pendidikan rendah setingkat SD
                        a. Sekolah rendah yang menggunakan pengantar bahasa belanda
                        b. Sekolah rendah dengan pengantar bahasa daerah
                    2. Pendidikan menengah setingkat SMP atau SMU
                    3. Pendidikan menengah kejurusan
                    4. Pendidikan tinggi
                b. Perkembangan pendidikan islam pada masa colonial

No comments:

Post a Comment